Time until start of the fair

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

Time until end of the fair:

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

Exhibitors

YOUTUBER ZONE

Program

saturday 1.10.2022
13:00

Adihd sisters with family will share their tips and experience from the expedition!

During this year’s fair, there will be an even bigger rally of motorhomes. Last years edition had as many as 680 teams! The rally is a place for enthusiasts! you will have an opportunity to integrate in a strictly the environment of industry-oriented people and experience an unforgettable event.

This years Rally Star of the Camper&Caravan Show will be the legend of the polish music scene – MICHAŁ WIŚNEWSKI!

Camper & Caravan Show

is the largest caravanning fair in Poland and Central and Eastern Europe. We invite you to 3 days of caravanning promotion and active leisure culture.
We have combined a rich exhibition offer (campers, caravans, mobile homes, special tourist vehicles, coaches, off-road) with additional attractions (the largest rally of motorhomes and caravans in Poland, feast, concert)

The largest caravanning rally in Central and Eastern Europe during the Camper Caravan Show.
The rally and its participants are a unique group that co-creates the Camper Caravan Show, gives it a unique atmosphere and brings together fans of widely understood caravanning.

REGISTERGET A FREE TICKET

PREVIOUS EDITION IN NUMBERS

28314

Visitors

150

Exhibitors

680

Camper Crews

40000m2

Surface

CAMPER & CARAVAN SHOW

is the largest caravanning fair in Poland and Central and Eastern Europe. We invite you to 3 days of caravanning promotion and active leisure culture.
We have combined a rich exhibition offer (campers, caravans, mobile homes, special tourist vehicles, coaches, off-road) with additional attractions (the largest rally of motorhomes and caravans in Poland, feast, concert)

The largest caravanning rally in Central and Eastern Europe during the Camper Caravan Show.
The rally and its participants are a unique group that co-creates the Camper Caravan Show, gives it a unique atmosphere and brings together fans of widely understood caravanning.

Partner of the fair

Media patronage

Honorary patronages

Media patronage

Over 70 news

See how it was in previous editions

The largest Caravaning Fair, Camper&Caravan Show, in Poland

Camper Caravan Show – International Caravaning Fair

Visitor's profile
 • caravanning enthusiasts
 • owners and management of camper rental companies
 • companies trading in cars and special vehicles
 • participants of caravanning rallies
 • entrepreneurs and management staff of companies of various industries
EXHIBITOR'S PROFILE
 • manufacturers and distributors of campers
 • manufacturers and distributors of camper trailers
 • caravanning vehicle rental companies
 • car showrooms with a caravanning offer
 • manufacturers of camper bodies
 • manufacturers and distributors of equipment for campers and trailers
 • manufacturers and distributors of outdoor equipment
 • distributors of sports equipment
 • distributors of car racks and vehicle fastening systems
 • manufacturers and distributors of cars and off-road vehicles
 • campgrounds
 • entities promoting regions and tourist attractions
 • tourist agencies and offices
 • caravanning influencers

Industry Scope

 • CARAVANING VEHICLES – campers / camper trailers / camper-vans
 • MOBILE AND HOLENDER CABINS
 • rental of campers and trailers
 • VEHICLE EQUIPMENT AND ELEMENTS – kitchens / toilets / bedrooms / air-conditioning / tables / seats and upholstery / luggage racks / spare wheels / mosquito nets / roof tents / anti-theft protection
 • CAMPING ACCESSORIES – dishes / hiking stoves / carrimats / mattresses / sleeping bags / portable toilets / grills / chairs / tables / outdoor furniture
 • CAMPING TANTS & TENTING ACCESSORIES
 • TELECOMMUNICATION EQUIPMENT for CAMPERS – GPS navigation / multimedia systems / satellite dishes televisions / sound systems
 • RECREATIONAL EQUIPMENT – two-wheelers / bicycles / scooters / quads / electric bikes / kayaks / SUP boards / surfboards
 • CAMPING GROUNDS
 • TOURIST ATTRACTIONS – tourist regions and places in Poland and around the world / hotels / palaces / resorts / agritourism / historic trails / tourist agencies
 • OFF-ROAD
 • VEHICLE SERVICE – electrical / heating / plumbing / cleaning products
 • UNTITLED VEHICLES – self-built vehicles / armored vehicles / old-school vehicles

DEDYKOWANA ZABUDOWA TARGOWA

DESIGNED EXHIBITION STANDS

Zobacz katalog stoisk targowych i przygotuj się na udział w targach w sposób jeszcze bardziej efektywny. Dzięki temu katalogowi będziesz miał dostęp do gotowych projektów stoisk, które ułatwią Ci przygotowanie się do targów i zyskasz cenną oszczędność czasu i pieniędzy. Wybierając już gotowy projekt stoiska, będziesz mógł skupić się na innych ważnych aspektach przygotowań do targów, takich jak przygotowanie oferty, zorganizowanie transportu czy zaplanowanie działań marketingowych.

Check out the trade show booth catalog and prepare for your trade show participation in an even more efficient way. With this catalog, you will have access to ready-made booth designs that will make it easier for you to prepare for the trade show and gain valuable savings in time and money. By choosing an already ready-made booth design, you will be able to focus on other important aspects of preparing for the fair, such as preparing your offer, arranging transportation or planning your marketing activities.

ODBIERZ VOUCHER NA ZABUDOWĘ

RECEIVE A CONSTRUCTION VOUCHER

Z naszym kuponem masz pełną swobodę wyboru opcji, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. W ofercie znajdują się niestandardowe projekty stoisk, grafika i oznakowanie, podłogi i oświetlenie, meble, sprzęt AV i wiele innych. Wszystko, co musisz zrobić, to okazać nasz kupon przy zakupie, wartość zniżki zostanie uwzględniona w fakturze. Dzięki temu zaoszczędzisz pieniądze, a także zyskasz większą elastyczność i swobodę twórczą.

With our coupon, you have complete freedom to choose the options that best suit your needs. We offer custom booth designs, graphics and signage, flooring and lighting, furniture, AV equipment and much more. All you need to do is present our coupon at the time of purchase, the value of the discount will be included in the invoice. This will save you money and give you more flexibility and creative freedom.

 

O organizatorze
About the organizer

Ptak Warsaw Expo to przede wszystkim gwarancja doświadczenia. Już od blisko dekady organizujemy ponad 70 imprez rocznie na 143 000 m2 powierzchni wystawienniczej 18 nowoczesnych hal oraz 500 000 m2 powierzchni zewnętrznej. To pozycjonuje nas jako lidera branży targowej, dysponującego najbardziej innowacyjnym zapleczem organizacyjnym.
To jednak nie wszystko. Zdobyte doświadczenie i wysoka jakość aranżowanych wydarzeń przełożyła się na zbudowanie silnej sieci kontaktów biznesowych. Ta gwarantuje uczestnikom poszczególnych eventów dostęp do nowoczesnych rozwiązań - zarówno znanych na polskim rynku, jak i podbijających branże na polu międzynarodowym. To sprawia, że imprezy Ptak Warsaw Expo otwierają odwiedzających na nowe możliwości biznesowe. Dowodem zdobytego zaufania są rekordowe liczby - 1 000 000 odwiedzających i 10 000 wystawców.
Największą siłą Ptak Warsaw Expo jest jednak nasz zespół. To doświadczona grupa pełnych pasji ludzi, która za cel stawia sobie wyjście naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających i wystawców. Elastyczne podejście, umiejętność znalezienia odpowiedzi na zmieniające się okoliczności i otwartość na potrzeby uczestników wydarzeń - te cechy sprawiają, że nasze eventy docenia się ze względu na profesjonalną obsługę.
Te wszystkie czynniki składają się na to, że Ptak Warsaw Expo stało się europejską stolicą targów, organizującą niezapomniane imprezy branżowe i komercyjne. Zachęcamy do kontaktu już dziś, aby dowiedzieć się jak konkretnie możemy pomóc osiągnąć twoje cele i sprawić, że firma otworzy się na nowe możliwości biznesowe.

Ptak Warsaw Expo is first and foremost a guarantee of experience. For nearly a decade now, we have been organizing more than 70 events a year on 143,000 sqm of exhibition space of 18 modern halls and 500,000 sqm of outdoor space. This positions us as a leader in the trade fair industry with the most innovative organizational facilities.
However, that's not all. The experience we have gained and the high quality of the events we arrange have translated into building a strong network of business contacts. This guarantees the participants of individual events access to modern solutions - both those known on the Polish market and those conquering the industry on the international field. This makes Ptak Warsaw Expo events open visitors to new business opportunities. Proof of the trust gained is the record numbers - 1,000,000 visitors and 10,000 exhibitors.
However, the greatest strength of Ptak Warsaw Expo is our team. It is an experienced group of passionate people who aim to meet the expectations of visitors and exhibitors. Flexible approach, ability to find answers to changing circumstances and openness to the needs of event participants - these qualities make our events appreciated for their professional service.
All these factors contribute to the fact that Ptak Warsaw Expo has become the European capital of trade fairs, organizing unforgettable industry and commercial events. We encourage you to contact us today to find out how specifically we can help you achieve your goals and make your company open to new business opportunities.