IOW SILVERTEX

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

IOW SILVERTEX jest tekstylną siatką 3D, która chroni wodę i systemy wodne przed skażeniem bakteryjnym. Produkt jest używany w instalacjach przemysłowych, wieżach chłodzących i w zbiornikach z wodą pitną. Siatka 3D składa się z poliestru i posrebrzonego poliamidu. Przez uwalnianie jonów srebra do otoczenia fluidowego IOW SILVERTEX rozwija swoje antybakteryjne działanie. Świetnie zabezpiecza wodę w kamperze

EN

IOW SILVERTEX is a 3D textile mesh that protects water and water systems against bacterial contamination. The product is used in industrial installations, cooling towers and drinking water tanks. The 3D mesh consists of polyester and silvered polyamide. By releasing silver ions into the fluid environment, IOW SILVERTEX develops its antibacterial effect. It’s the best solution for care for drinking water in the Camper.